چگونه خدا مغز شما را تغيير مي‌دهد؟

کتاب چگونه خدا مغز شما را تغییر می‌دهد؟ یک راهنمای کاربردی و آسان است که فاصله موجود بین معنویت و علم اعصاب را با اطلاعات مفید پر می‌کند و مغز و زندگی شما را بهبود می‌بخشد.