چرا دختر به پدر نياز دارد (به 100 دليل) نسخه الكترونيكي

why a daughter need a dad 100 reasons
ناشر: نشر ارس
دسترسی

رابطه ميان پدر و دختر نياز به توصيف ندارد. اين رابطه، كه با عشق تغذيه مي‌شود، بهترين ويژگي‌هاي هر دو طرف را تقويت و آشكار مي‌كند. لبه‌هاي تيز شخصيت پدران را نرم مي‌كند و به دخترانشان قدرت و امنيت مي‌بخشد. اين كتاب كتابي است كه به پدران الهام مي‌بخشد تا نقش غيرقابل تعويضي را كه در زندگي دخترانشان دارند غنيمت بدانند،‌ محبت و توجه و حمايت مورد نيازشان را تامين كنند و از چندين برابر نعمت و بركتي كه نصيب خودشان خواهد شد،‌ لذت ببريد.

نويسنده گريگوري لنگ
مترجم زهره زاهدي
سال چاپ
شابك2500110131307