پروردگار مهر (نسخه الكترونيكي)

God of love
ناشر: نشر بخشايش
دسترسی

اگر دلي را شاد نموده باشم، آسايش كسي را بيشتر كرده باشم يا قلبي را اميدوارتر ساخته باشم آن روز را به هدر نداده‌ام.

نويسنده جي پي واسواني
مترجم وحيد كيان
سال چاپ
شابك2500110140354