مجموعه مقالات حقوقي (نسخه الكترونيكي)

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: انتشارات قانون‌یار
نويسنده : علي بدري
سال چاپ :
قیمت:
8,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی مجموعه مقالات حقوقي (نسخه الكترونيكي)

در کتاب مجموعه مقالات حقوقي، تاليف فاطمه مظلومي، سعي شده ماهيت شرط عقد از منظرهاي مختلف بررسي شود. همچنين جايگاه آن در قانون مدني، قراردادها و نظريه‌هاي ابزاري در خصوص موضوع بررسي شده و با توجه به روابط حقوقي و نيازهاي اجتماعي در رابطه با شرط ضمن عقد بررسي‌هاي لازم صورت گيرد. فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته‌اند و با توجه به اينکه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه است، اين اهميت بنح و شايسته‌اي در بحث‌ها و استدلالات حقوقي و کتب حقوقدانان ملموس است. براساس نظر مشهور در بين فقهاء تعهد ابتدائي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌ آور است که در قالب عقود معين ابزار شود و يا بصورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشکيل هر قرار دادي در صورتي که مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه‌اي بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12