كتاب صوتي كلمات

ناشر: انتشارات آوانامه
دسترسی
نويسنده ژان پل سارتر
مترجم ناهيد فروغان
گوينده آرمان سلطان زاده
زمان 8 ساعت و 48 دقيقه
سال چاپ
شابك2500110124491