كتاب صوتي پرنسس و قورباغه

ناشر: انتشارات آوارسا
دسترسی

زمان هاي قديم اون دور دورا پرنسسي زندگي ميکرد. روز تولدش، ملکه گفت: من قول ميدم هر اسباب بازي که بخواي بهت بدم. پرنسس گفت: من ي توپِ طلا ميخوام. ملکه گفت: هيچ توپي وجود نداره که با طلا ساخته شده باشه. پرنسس گفت: ولي تو قول دادي که هرچي بخوام بهم ميدي، بايد سرِ قولت وايسي. خلاصه ملکه بالاخره قبول کرد و پرنسس به توپ طلاش رسيد.

نويسنده پيپا گودهرت
مترجم محمد طالشيان
گوينده سينا صبا،سوگند رمضاني
زمان 8 دقيقه
سال چاپ 1396
شابك2500110106008