کتاب صوتی خشم (رعایت حقوق دیگران)

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: پندارتابان
نويسنده : سارا افراز
گوينده : شهره روحی
سال چاپ : 1393
زمان : 2 ساعت و 29 دقیقه
قیمت:
6,000تومان

معرفی کتاب صوتی خشم (رعایت حقوق دیگران)

اگر در صفی ایستاده باشید و ناگهان فردی از راه برسد و بی آنکه نوبت را رعایت کند خودش را در صف بگنجاند، چه واکنشی نشان می‌دهید؟ اگر مامور باجه‌ای هنگام صحبت با شما ادب را رعایت نکند، یا راننده متخلفی با کمال خونسردی، رو به روی شما، که حق تقدم دارید،سبز شود و حاضر نباشد دنده عقب بگیرد و راه را باز کند چطور؟ اگر در هر یک از این‌گونه رویدادها از کوره درمی‌روید، دندان‌هایتان را به هم می فشارید، پرخاش می‌کنید، یا به هر نحوی اعتراض می‌کنید، آمادگی خشمگین شدن را دارید و خواندن این کتاب می‌تواند شما را با جنبه های مختلف این پدیده و راهکارهای مهار کردن آن آشنا کند.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1397/05/22
اگر در صفی ایستاده باشید و ناگهان فردی از راه برسد و بی آن که نوبت را رعایت کند خودش را در صف بگنجاند، چه واکنشی نشان می دهید؟
كتاب صوتي خشم ( رعايت حقوق ديگران)