كتاب صوتي تاك كوچولو

ناشر: انتشارات آوارسا
دسترسی

تاک کوچولو! اسم عجيبيه مگه نه؟! هرچند اين اسم اصليِ پسرِ قصه ي ما نبود، اسم اصليش کارل بود. وقتي که خيلي کوچيک بود نميتونست خوب حرف بزنه براي همين به همه ميگفت که اسمش تاکِ. تاک کوچولو تو خونه تنها بود و بايد از خواهر کوچيکترش گوستاوا مراقبت ميکرد، از اون طرف بايد درساشو هم ميخوند، اينجاست که دوتاچيز بايد با هم انجام ميشد که هيچ وقت با هم جور نميشدند…

نويسنده هانس كريستين اندرسن
مترجم محمد طالشيان
زمان 13 دقيقه
گوينده عادله نهاونديان
سال چاپ 1396
شابك2500110106022