كتاب صوتي باني خرگوشه

ناشر: انتشارات آوارسا
دسترسی

بعضي ها بهش ميگن بانيل خرگوشه بعضي ها هم خلاصه ميکنن و ميگن باني، ولي هر چي شما صداش بکني، اون باهوش ترين حيوون تو دنياست. نه تنها باني زرنگه بلکه خيلي کَلَک هم هست. و با اين زرنگيش حيوون هاي ديگه رو ميخندوند و باهاشون شوخي ميکرد. همسايه‌ي باني، روباه همه ي اون زرنگ بازي ها رو ميدونست، در حقيقت اون اولين کسي بود که از همه چيز خبر داشت. داستان به روزي برميگرده که روباه داشت تو جنگل راه ميرفت و لاکپشت رو ميبينه

نويسنده سين تيلر
مترجم محمد طالشيان
زمان 20 دقيقه
گوينده محمد مقدم‌پور قدم‌پور
سال چاپ 1396
شابك2500110105896