با شتاب به پيش (چگونه زنان مي‌توانند مقتدر و هدفمند باشند) نسخه الكترونيكي

Fast forward
ناشر: پندارتابان
دسترسی
كتاب «با شتاب به پيش» به زنان نشان مي‌دهد، چگونه زندگي پرمعنا و هدفمندي داشته باشند، كه خود و جهان ما را كامياب كنند. اگر از ديگران الهام بگيريم و به يكديگر بپيونديم، همه ما قادر به كارهاي بزرگي خواهيم بود. در اين كتاب سرگذشت زنان پرجراتي آمده كه چنين روزي را تصور مي‌كردند و براي فرا رسيدن آن كوشش كرده‌اند. بگذاريد كه آنان الهام‌بخش شما باشند. اگر تاكنون ترديدي وجود داشت كه زمان ما زنان فرا رسيده است، كتاب «با شتاب به پيش» به زنان نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توانند خود و جامعه‌شان را توانمند سازند و چرا اين كار براي همه مفيدتر خواهد بود. زنان نيرويي رو به افزايش براي پيشرفت در قرن بيست و يكم مي‌باشند...
نويسنده ملاني وروير - كيم آزارلي
مترجم محمود دانايي
سال چاپ
شابك2500110125856