اسب سفیدم 1 غزل بود (دفتر شعر) نسخه الکترونیکی

ناشر چاپي: کتاب‌سرای نیک
نويسنده : گیتی خوشدل
سال چاپ : 1395
قیمت:
7,300تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی اسب سفیدم 1 غزل بود (دفتر شعر) نسخه الکترونیکی

تو که پیراهنت نیلگون‌تر از شب بود. چرا از خواستگارم هزار اسب خواستی. او که جز دل خود هیچ نداشت؟ تا آن سحر که با مرغان هوا رفتی. و دانستم مرا برای خود می‌خواستی. پس چرا هیچ‌گاه لب نگشودی. که اقتدار در دست‌های تو بود و. امید در خیال من؟