نظرات کاربران در مورد محصول

نظر خود را بنویسید.

نظرات کاربران

مهمان
1397/05/22
بخش قابل توجهي از جمعيت زمين، اگر تاكنون متوجه نشده باشند، به‌زودي مي‌فهمند كه بشريت امروزه با انتخابي ناخوشايند روبه‌روست: تكامل يا مرگ. درصد نسبتا كوچك ولي در حال رشدي از بشريت، پيش از اين فروپاشي ذهن قديمي ايگويي و ظهور بعد جديدي از خودآگاهي را در خود تجربه كرده‌اند.
آنچه هم‌اكنون در حال طلوع است، يك سيستم عقيدتي جديد، يك مذهب جديد، يك ايدئولوژي جديد يا يك اسطوره‌شناسي جديد نيست. ما در حال نزديك‌شدن به پايان نه‌تنها اسطوره‌شناسي، بلكه ايدئولوژي‌ها و سيستم‌هاي عقيدتي هستيم. اين تغيير، عميق‌تر از محتواي ذهن و افكار است. در واقع در بطن اين خودآگاهي جديد، تعالي افكار، توانايي نويافته برخاستن وراي افكار و درك بعد درون، نهفته كه همواره وسيع‌تر از فكر بوده است.
برگرفته از كتاب طلوع زميني نو يا كشف هدف زندگي
اثر اكهارت تول ترجمه مريم تقديسي
1398/04/11
کتاب طلوع زمینی نو بسیار عالی بود