10 قانون موفقیت وارن بافت (فایل آموزشی)

ناشر چاپي: شادن پژواک
نويسنده : وارن بافت
گوينده : کوروش زارع پناه
زمان : 20 دقیقه و 10 ثانیه
قیمت:
10,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی 10 قانون موفقیت وارن بافت (فایل آموزشی)