10 قانون موفقيت استيو جابز (فايل آموزشي)

ناشر: شادن پژواك
دسترسی
نويسنده استيو جابز
زمان 32 دقيقه و 8 ثانيه
گوينده علي بهرامي
سال چاپ
شابك2500110141504