طوفان‌البكاء (در مصائب ائمه اطهار بخصوص سيد‌الشهدا عليهم‌السلام) نسخه الكترونيكي

ناشر: آسمان نيلگون
دسترسی

طوفان البكاء. في مقاتل الشهداء از معروف‌ترين مقتل‌هاي فارسي و به نثر و نظمي روان و استوار است. طوفان البكاء في مقاتل الشهداء از جمله‌ي معروف‌ترين مقاتل مورد استفاده‌ي عامه در سده 13 و اوايل سده‌ي 14 بوده كه به نام جوهري نيز مشهور بوده است. اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه و 14 آتشكده و هر آتشكده در چند شعله و يك خاتمه در احوال مؤلف است، مؤلف آن را به نام آقا صالح خانبان تاليف نموده است و در انتهاي كتاب آورده است كه روز سه‌شنبه 21 ذي‌القعده 1250 قمري از تاليف آن فارغ شده است.

تعداد صفحات نسخه چاپي 712
نويسنده محمدابراهيم مروزي جوهري
سال چاپ 1396
شابك2500110097184
, 01/07/1396 05:50 ب.ظ
از:
این بررسی مفید بود؟ 0 0
, 01/07/1396 05:51 ب.ظ
از:

این بررسی مفید بود؟ 0 0
, 01/07/1396 05:51 ب.ظ
از:
این بررسی مفید بود؟ 0 0
, 21/05/1397 10:59 ق.ظ
از: مهمان
طوفان‌البكاء في مقاتل الشهداء از معروف‌ترين مقتل هاي فارسي و به نثر و نظمي روان و استوار است. طوفان‌البكاء في مقاتل الشهداء از جمله معروف‌ترين مقاتل مورد استفاده عامه در سده سيزده و اوايل سده چهارده بوده كه به نام جوهري نيز مشهور بوده است. اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه و چهارده آتشكده و هر آتشكده در چند شعله و يك خاتمه در احوال مؤلف است، مؤلف آن را به نام صالح خانبان تأليف نموده است و در انتهاي كتاب آورده است كه در روز سه‌شنبه 21 ذي‌العقده 1250 قمري از تأليف آن فارغ شده است
این بررسی مفید بود؟ 0 0