کتاب صوتي فلسفه دين كانت

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: انتشارات آوانامه
نويسنده : لاورنس پاسترناک
مترجم : مريم هاشميان
گوينده : آرمان سلطان زاده
زمان : 2 ساعت و 22 دقيقه
سال چاپ :
قیمت:
5,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی کتاب صوتي فلسفه دين كانت

کتاب صوتي فلسفه دين کانت اثر لاورنس پاسترناک به بررسي‌هاي پيشانقدي کانت در باب خدا و فلسفه‌ي دين کانت در دوره‌ي نقدي مي‌پردازد. ايمانوئل کانت (Immanuel Kant) در سراسر دوران فعاليت فکري‌اش، درگير بسياري از مسائل عمده‌اي بود که فلسفه معاصر آن‌ها را ذيل عنوان «فلسفه دين» دسته‌بندي مي‌کند. اين مسائل مشتمل‌اند بر براهين وجود خدا، صفات خدا، بقاي نفس، مسئله شر، و ارتباط مبادي اخلاقي با عمل و باور ديني. توجه کانت در نوشته‌هاي دوره به اصطلاح «پيشانقدي»اش، يعني دوره پيش از انتشار نقد عقل محض در سال 1781، اساسا معطوف به کارکرد و جايگاه نظري مفهوم خدا بود. لذا، در پي آن بود که مفهوم خدا را درون مجموعه‌اي از اصول فلسفي بنيادي قرار دهد که به طور نظام‌مند سامان يافته باشد، اصولي که سامان و ساختار جهان را تبيين مي‌کنند. او در بسط فلسفه نقدي‌اش، نقش جديدي براي اصول فلسفي در فهم سامان و ساختار جهان پيش نهاد. در نتيجه، برنامه نقدي کانت بر تلقي او از جايگاه و نقش مفهوم خدا در درون طرح نظري متافيزيک، تاثيري چشمگير داشت. علاوه بر اين، فلسفه نقدي جايگاهي فراهم کرد که کانت مي‌توانست از آن‌جا به وجهي بسيار صريح‌تر از نوشته‌هاي متقدم خود به ساير ابعاد مهم مفاهيم خدا و دين بپردازد.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12