کتاب صوتي در ستايش زندگي

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: انتشارات آوانامه
نويسنده : مسيحا برزگر
زمان : 7 ساعت و 54 دقيقه
گوينده : آرمان سلطان زاده
سال چاپ :
قیمت:
10,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی کتاب صوتي در ستايش زندگي

کتاب صوتي در ستايش زندگي اثر مسيحا برزگر، ما را به باورپذيري خويش، تحول و تغيير مثبت، شادماني، اميد و کاميابي دعوت مي‌کند و چگونگي اين تحول مثبت را ساده اما دشوار مي‌داند. هر فرد در زندگي مي‌تواند با تجربه و زيست منحصر به فرد خويش، خود و جهان هستي را بهتر شناخته و به تحول متعالي خويش دست يابد. اين کتاب راه رهايي انسان را از قيد و بند نگاه‌هاي غلط آدمي نسبت به جهان هستي آشکار مي‌کند و مي‌تواند کمک‌ حال آدم‌هاى بى‌پيرايه‌ باشد تا دردها، دشوارى‌ها و چالش‌هاى زندگى‌شان را چنان سامان دهند که از راه و در راه نمانند. مسيحا برزگر خود در معرفي کتاب «در ستايش زندگي» مي‌گويد: «اين کتاب اصولي ساده را مي‌آموزد، که به کمک آن مي‌توان ارباب زندگي خود شد. دستيابي به شيوه درست زندگي ساده است، اما آسان نيست.» زندگى، در نگاه ما آفريده مى‌شود. اين ماييم که زندگي خود را، به‌ گونه‌اى که آن را مى‌بينيم، مى‌سازيم. ما مى‌توانيم نگاه خود را دگرگون کنيم، و در نتيجه، زندگي خود را نيز. ما مى‌توانيم زندگي خود را، آن‌گونه که دوست داريم، بسازيم. ما آفريننده‌ى زندگي خود هستيم. ستايشگران زندگى، دلى آرام دارند و سرشارند از نيرويى مثبت و سازنده. ستايشِ زندگى، خرج‌ کردن زندگى براى دستيابى به شهرت، ثروت و يا قدرت نيست. همه‌ى ما مسافريم. همه‌ى ما اگر در راه باشيم و از پا نيفتاده باشيم، بى‌ترديد، به مقصد خواهيم رسيد. فهم اصول ساده‌ى زندگي درست، دل را آسوده مى‌کند، آشوب ذهن را مى‌خواباند و انسان را با زندگى آشتى مى‌دهد. قهر و گريز از زندگى، قهر و گريز از خداست. خدا، نفس و نفس زندگى‌ست. بنابراين، کتاب در ستايش زندگي، منافي گريز از زندگى و مشوّق بهره‌مندى و کاميابى از آن است. اصول ساده و معنوي کتاب در ستايش زندگي، کمک مى‌کند تا سرشار شويم از ايمان و چيره شويم بر تمامي يأس‌ها و تيرگى‌هاى روح. اگر مى‌خواهيم کامياب باشيم، بايد مفهومِ شکست را شکست بدهيم. بايد بر خويش و بر محيط خويش چيره شويم. اين‌گونه است که سرشار مى‌شويم از خنده و شادمانى و عشق. اگر اجازه ندهيم، هيچ نيرويى نمى‌تواند ما را شکست بدهد. پاره‌اى از روح خداوند در ماست. روح خداوند، انرژي جاري تمامى‌ ناپذير است. ما اين انرژى تمامى‌ناپذير را در وجود خود داريم. ما مى‌توانيم زندگي را سرشار کنيم از روشنى و شادمانى. بسيارى از آدم‌ها، در مواجهه با واقعيت‌هاى ناخوشايندِ زندگى از پا درمى‌آيند و تن به شکست مى‌دهند. بسيارى از آن‌ها معتقدند که بخت و اقبالى ندارند. آن‌ها نمى‌دانند که پاره‌اى از روح خدا در آن‌هاست و اصولى ساده و معنوى نيز هست که با بهره‌گيرى از آن‌ها مى‌توان بخت و اقبال را تحت کنترل درآورد و حتى آن‌ها را آفريد. چه غمبار است ديدن احساس يأس و سرخوردگى آدم‌ها در برابر دشوارى‌ها، دغدغه‌ها و معضلات زندگى. با آموزه‌هاى کتاب در ستايش زندگي، بايد زندگى کرد. ترديدى نيست که زندگى بهبود پيدا خواهد کرد. ما مى‌توانيم شرايط زندگي را به دلخواه تغيير بدهيم؛ البته اگر بخواهىم. انّ اللهَ لايُغيِّرُ مابقومٍ حتّى يُغيِّروا ما بأنْفُسِهم. خداوند آنگاه زندگي تو را دستخوشِ دگرگونى و تحول مى‌کند، که تو بخواهى. تو مى‌توانى نسبت و رابطه‌ى خود را با ديگران اصلاح کنى و آن را چنان سامان‌دهى که مى‌پسندى. اگر چشمه‌هاى دل را بکاوىم، آب زلالِ عشق، روشنى، آرامش و وارستگى، از دل مى‌جوشد و بر سيماي‌مان جارى مى‌شود؛ زندگي خلاق، بر معنويت مبتنى‌ست. کاميابى، سلامت و احساس سعادت، نتيجه‌ى زندگي خلاق مبتنى بر معنويت است. کتاب در ستايش زندگي، براى کسانى نوشته شده که خواهان روشنى، آزادى و آرامش‌اند.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12