کتاب صوتی درآمدی که واقعا ارزشش را دارید به دست آورید

Earn What You're Really Worth
ناشر چاپي: انتشارات شادان پژواک
نويسنده : برایان تریسی
گوينده : محمد یزدانی
زمان : 6 ساعت و 38 دقیقه
قیمت:
12,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی کتاب صوتی درآمدی که واقعا ارزشش را دارید به دست آورید

ارزشمندترین دارایی شما، توانایی در کسب درآمد است. این را می‌توان اینگونه نیز تعریف کرد، توانایی شما در به دست آوردن نتیجه‌هایی که افراد حاضرند برای آنها به شما نیز پول بپردازند. توانایی یا قدرت کسب درآمد شما 80 تا 90 درصد ارزش مالی شما را نشان می دهند مگر اینکه در حال حاضر ثروتمند باشید. اهداف کتاب : شناخت توانایی و قدرت خود در کسب درآمد