آيا شما متوجه‌ايد که همه ي آن چيزي که هستيد يا خواهيد بود بيشتر در نتيجه‌ي استفاده از ذهن‌تان است؟ و اگر با خلاق‌تر و نوآور‌تر بودن کيفيت افکارتان را پيشرفت دهيد مي‌توانيد پيشرفت بهتري را در يک سال نسبت به ساير افرادي که در 5 يا ده سال بدست مي‌آورند کسب کنيد؟
نويسنده برايان تريسي
گوينده محمد يزداني
زمان 1 ساعت و 23 دقيقه
سال چاپ
شابك2500110142860