تنها راه رسيدن به موفقيت اين است که اصولا رازي در کار نيست تنها اصول فراگير است که آنها را بارها و بارها در اعصار مختلف زندگي کشف و از نو کشف کرده‌ايم. سعادت، سلامتي و موفقيت تصادفي به دست نمي‌آيد. بلکه حاصل طراحي مدبرانه هستند و تابع قانون آهنين علت و معلول است.
نويسنده برايان تريسي
گوينده محمد يزداني
زمان 3 ساعت و 16 دقيقه
سال چاپ
شابك2500110142914