چگونه باید رئیس بود (نسخه الکترونیکی)

Langenscheidt
ناشر چاپي: آینده درخشان
نويسنده : برند اشترومبرگ
مترجم : ندا متانی
قیمت:
2,700تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی چگونه باید رئیس بود (نسخه الکترونیکی)