چطور نظراتمان را ابراز کنيم؟ (فايل آموزشي)

How to speak up for yourself
ناشر: TED
دسترسی
ابراز نظر و عقايدمان حتي در موارد ضروري سخت و دشوار است. در اين ويديو، با راهنمايي‌هاي حکيمانه روانشناس اجتماعي اقاي آدام گالينسکي، راه حل هاي دفاع از خود، هدايت کردن موقعيت هاي اجتماعي سخت و افزايش قدرت شخصي اموزش داده ميشود
نويسنده Adam Galinsky
زمان 15 دقيقه و 8 ثانيه
سال چاپ
شابك2500110133158