پروردگار مهر (نسخه الکترونیکی)

God of love
ناشر چاپي: نشر بخشایش
نويسنده : جی پی واسوانی
مترجم : وحید کیان
قیمت:
2,500تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی پروردگار مهر (نسخه الکترونیکی)

اگر دلی را شاد نموده باشم، آسایش کسی را بیشتر کرده باشم یا قلبی را امیدوارتر ساخته باشم آن روز را به هدر نداده‌ام.