پادكست ديالوگ - مصاحبه با هادي فرنود

Interview With Hadi Farnoud
ناشر: ديالوگ
دسترسی
در قسمت سوم ديالوگ آقاي هادي فرنود، بنيانگذار و مديرعامل استارتاپ کاموا حضور دارد. هادي همچنين يکي از اولين سازنده‌هاي جامعه استارتاپي ايران و هم موسس رويداد و پادکست همفکر است. موضوعاتي که در اين قسمت صحبت ميکنيم: - تجربه‌هاي موفقيت آميز و شکست استارتاپي در خارج از کشور - شروع استارتاپ کاموا - پيدا کردن سرمايه‌گذار - ويژگي‌هاي سرمايه گذار - چالش‌هاي کارآفريني - افزايش بهره وري - کتاب‌ها و پادکست‌هاي مورد علاقه هادي و خيلي موارد ديگر!
سال چاپ
شابك2500110136296