پادكست ديالوگ - مصاحبه با شروين مشايخ، مهدي يزداني و سروناز هرانر

Ketab Va Ketabkhani
ناشر: ديالوگ
دسترسی
اين قسمت درباره «کتاب و کتابخواني» است كه در دو بخش و با حضور چند مهمان تنظيم شده است. - بخش اول صحبت درباره کتابخواني به همراه آقاي شروين مشايخ است. - بخش دوم مصاحبه با زوجي است که با کتاب انسان‌ها را احيا کرده‌اند! مهدي يزداني و سروناز هرانر شهرونداني که اتومبيل خود را تبديل به کتابخانه کرده‌اند. موضوعات اين قسمت: - روش‌هاي کتابخواني - شخصيت شناسي از کتاب - شناخت فرهنگ ملل مختلف - ارتباط کارآفريني با آثار ادبي - کتاب‌هاي مورد علاقه مهمانان برنامه و خيلي موارد ديگر!
سال چاپ
شابك2500110136241