پادكست ديالوگ - مصاحبه با سيدحسين نبوي

Dialogue Podcast 1- Interview with Hossein Nabavi
ناشر: ديالوگ
دسترسی
سيدحسين نبوي، موسس و مديرعامل شرکت مشاوره مديريتي ايليا است. او درباره شروع کار حرفه‌اي، تجربيات و باورهايش در کار، مديريت و زندگي شخصي صحبت هاي جذابي کرده است. موضوعاتي که در اين قسمت صحبت ميکنيم: - تحول در شرايط کسب‌وکار در ايران - تجربه راه‌اندازي شرکت مشاوره مديريتي ايليا - فرهنگ سازماني - مديريت و سازوکار آن - بزرگترين تجربه از زندگي در خارج از کشور - نقطه پايين کاري و شکست - روتين صبحگاهي و خيلي موارد ديگر!
سال چاپ 1397
شابك2500110136111