پادكست ديالوگ - مصاحبه با رضا غيابي

Interview With Reza Ghiabi
ناشر: ديالوگ
دسترسی
رضا غيابي خود را فرصت آفرين معرفي ميکند و بر اين باور است که فرصت‌هاي بي‌شماري براي تمام افراد وجود دارد که بايد آنها را پيدا و فعال كنند. رضا همچنين برگزارکننده رويداد تداکس تهران، مـديرعـامـل شـرکت مـشاوره ايليا، فـرصـت آفـرين و عـضو هيئت مــديره ي شـرکت سـرمـايه گـذاري عـلم و ثـروت پـارس اسـت. موضوعاتي که در اين قسمت صحبت ميکنيم: - رويداد TEDxTehran و تجربه‌ شرکت در رويداد جهاني تد - معني فرصت آفريني - تاثير محيط در تصميم گيري و فعاليت‌هاي روزانه - پيدا کردن احساس رضايت و انگيزه در کار و زندگي - تاثيرگذاري روي افراد - فضاي کارآفريني در ايران و خيلي موارد ديگر!
سال چاپ
شابك2500110136302