مذاكره تنها راه موفقيت در تجارت و زندگي (نسخه الكترونيكي)

In business as in life you dont get what you deserve you get what you negotiate
ناشر چاپي: نسل نواندیش
نويسنده : چستر كاراس
مترجم : محمدابراهيم گوهريان - مهدي غروي قوچاني
سال چاپ :
قیمت:
9,900تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی مذاكره تنها راه موفقيت در تجارت و زندگي (نسخه الكترونيكي)

در تجارت نيز همانند زندگي، آنچه را سزاوارش هستيد به‌دست نمي‌آوريد، بلكه آنچه را بر سر آن مذاكره كرده‌ايد، به‌دست مي‌آوريد. هرگاه كه دو نفر با هم تعامل دارند يا معامله‌اي انجام مي‌دهند، اين احتمال هم هست كه ديدگاه‌هاي متفاوت خود را كه بايد سازگار شود، وارد اين معامله كنند.مذاكره فرآيندي است كه اين ديدگاه‌هاي متفاوت را كنار هم قرار مي‌دهد. تنها با ايجاد آگاهي افزون درباره هنر مذاكره است كه مي‌توانيم مطمئن باشيم چيزي نزديك به آنچه كه شايستگي‌اش را داريم، بة‌دست مي‌آوريم.