مدیر اثربخش در عمل (نسخه الکترونیکی)

The effective executive in action
ناشر چاپي: پندارتابان
نويسنده : پیتر دراکر - جورف ماچیارلو
مترجم : علی‌رضا جلالی فراهانی
قیمت:
4,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی مدیر اثربخش در عمل (نسخه الکترونیکی)

مدیران با سواد فراوانند و مدیران اثر بخش نادر. ارزشمندی مدیران تنها به سواد آنها نیست بلکه به کارهای درستی است که انجام می‌دهند. چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص این که چه کارهایی درست است و همین طور نحوه انجام دادن این کارها موضوع این کتاب است.کتاب حاضر به ما می‌‌گوید که چه کارهایی را انجام دهیم و هم بیان می‌کند که چطور این کارها را به انجام برسانیم.