ماهي 1 بار خودشناسي 4 (چه قدر صداقت داريد) نسخه الكترونيكي

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: اندیشه عالم
نويسنده : گروه نویسندگان
قیمت:
2,500تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی ماهي 1 بار خودشناسي 4 (چه قدر صداقت داريد) نسخه الكترونيكي

شما فكر مي‌كنيد كه خيلي صداقت داريد؟ خانم‌ها صداقت بيشتري دارند يا آقايان؟ چه شرايطي ما را وادار به عدم صداقت مي‌كند؟ توجيه‌هاي ما در شرايط عدم صداقت چه چيزهايي هستند؟ جواب شما هرچه باشد، قطعا اين كتاب ديدگاه شما را تا حد زيادي تغيير خواهد داد.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12