ماهي 1 بار بانو 2 (ماجراي عجيب شوهر وسواسي من) نسخه الكترونيكي

ناشر: انديشه عالم
دسترسی
سرطان تخمدان، هر چند شيوع زيادي ندارد، اما چون دير تشخيص داده مي‌شود، اغلب عاقبت نافرجامي دارد و بانوان بايد تا حدي با عوارش و راه‌هاي تشخيص و مقابله با آن آشنايي داشته باشند. عفونت مجاري اداري نيز در بانوان به مراتب بيش‌تر از آقايان است و مقابله با چروك‌هاي صورت نيز يكي از معضلات اساسي زيبايي بانوان است. ماجراهاي عجيب شوهر وسواسي من و چند مقاله خواندني و مفيد ديگر كه از معتبرترين نشريات علمي جهان انتخاب و ترجمه شده‌اند.
نويسنده گروه مترجمين
سال چاپ
شابك2500110140323