کتاب صوتی ملکه‌های فرانسه

Queens of France
ناشر چاپي: نشر سپید ماه آوا
نويسنده : تورنتون وایلدر
مترجم : حسن ملکی
گوينده : بهرام ابراهیمی، راضیه هاشمی، شیرین سپهراد، معصومه عزیز محمدی
زمان : 37 دقیقه
قیمت:
15,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی کتاب صوتی ملکه‌های فرانسه