کتاب صوتی طوفان‌البکاء (در مصائب ائمه اطهار بخصوص سید‌الشهدا علیهم‌السلام)

5.0 3 (3)
ناشر چاپي: آسمان نیلگون
نويسنده : محمدابراهیم مروزی جوهری
گوينده : هوتن شاطری‌‌پور
زمان : 15 ساعت و 43 دقیقه
قیمت:
29,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی کتاب صوتی طوفان‌البکاء (در مصائب ائمه اطهار بخصوص سید‌الشهدا علیهم‌السلام)

طوفان‌البکاء فی مقاتل الشهداء از معروف‌ترین مقتل‌های فارسی و به نثر و نظمی روان و استوار است. طوفان‌البکاء فی مقاتل الشهداء از جمله معروف‌ترین مقاتل مورد استفاده عامه در سده سیزده و اوایل سده چهارده بوده که به نام جوهری نیز مشهور بوده است. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهارده آتشکده و هر آتشکده در چند شعله و یک خاتمه در احوال مؤلف است، مؤلف آن را به نام صالح خانبان تألیف نموده است و در انتهای کتاب آورده است که در روز سه‌شنبه 21 ذی‌العقده 1250 قمری از تألیف آن فارغ شده است.

دیدگاه شما

John Smith
ناشناس
1397/06/20
معرفی تفصیلی کتاب:

«طوفان البکاء مشتمل بر یک مقدمه، 14 آتشکده (هر کدام شامل چند شعله) و یک خاتمه است. هر آتشکده به مصائب یکی از معصومین اختصاص دارد؛ به جز آتشکدۀ هفتم که موضوع آن خروج مختار، احمد سفاح و امیر تیمور گورکانی است. پنجمین آتشکده، مشتمل بر «چهل شعله در احوال امام حسین علیه‌السلام» از بخش‌های مفصل کتاب است و به شرح وقایع عاشورا اختصاص یافته است»(شکوفگی، 1395: 331). با توجه به اینکه آتشکدۀ هفتم به موضوعی متفاوت تخصیص داده شده است و مؤلف خود را ملزم به گنجاندن مصائب چهارده معصوم در 14 آتشکده کرده بود، در آتشکدۀ هشتم ما شاهد شرح مصائب دو امام یعنی امام محمدباقر و امام جعفر صادق علیهما‌السلام هستیم. اینکه شاعر در مقدمۀ کتاب خود چهارده‌بند در تعزیۀ اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام سروده و بخش اعظم کتاب خود را نیز به ذکر مصائب ایشان اختصاص داده، خود گویای محور اصلی کتاب است. ضمن اینکه آتشکدۀ هفتم نیز در احوال یاری‌کنندگان سیدالشهدا علیه‌السلام بوده است. او خاتمۀ کتاب خود را به دو بخش تقسیم کرده که شامل تمجید از اعانت‌کنندگان خود و شکر ذات باری تعالی است. آنچه ابتدا و انتهای این کتاب را به یکدیگر پیوند داده و به لحاظ مضمون حالتی دَوَرانی به آن بخشیده، تخصیص آغاز و انجام کتاب به حمد و ثنای معبود است.

طوفان البکاء در 896 صفحه و با مقدمۀ استاد نیشابوری بندانی، ‌منتشر شده است. جوهری در بیان علت نامگذاری کتاب خود، این گونه می‌نویسد: «چون تقریر این مضامین را موجب گریۀ طوفان‌خیز دیدم، این سفینه را طوفان البکاء نامیدم»(جوهری، 1392: 28).

علی
1397/08/08
خوب
ناشناس
1398/06/18