كتاب صوتي سزاوار توجه فرشته (انگليسي)

ناشر چاپي: نشر میم
نويسنده : زهره زاهدي
گوينده : نسترن حسني، فرهاد اتقيايي
زمان : 51 دقيقه
مترجم : زهره زاهدي
سال چاپ :
قیمت:
10,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی كتاب صوتي سزاوار توجه فرشته (انگليسي)

اگر شنيدي مشكلي براي كسي پيش آمده است و ربطي به تو ندارد، كمي بيشتر فكر كن. شايد خيلي هم بي‌ربط نباشد. شايد لازم باشد كه گاه نگاهتان را بر موضوعات زندگي تغيير دهيد.