كتاب صوتي درون تو طلاست

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: پندارتابان
نويسنده : مسعود لعلي
گوينده : كامبيز خليلي
زمان : 4 ساعت
سال چاپ :
قیمت:
12,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی كتاب صوتي درون تو طلاست

«شبي، برف فراواني آمد و همه ‌جا را سفيدپوش كرد. دو پسر كوچك با هم شرط بستند كه از روي يك خط صاف، از راهي عبور كنند كه به مدرسه مي‌رسيد. يكي از آنان گفت: «كار ساده‌اي است!»، بعد به زير پاي خود نگريست كه با دقت گام بردارد. پس از پيمودن نيمي از مسافت، سر خود را بلند كرد تا به رد پاهاي خود نگاه كند. متوجه شد كه به صورت زيگ ‌زاگ قدم برداشته است. دوستش را صدا زد و گفت: « سعي كن كه اين كار را بهتر از من انجام دهي!» پسرك فرياد زد: «كار ساده‌اي است!»، بعد سر خود را بالا گرفت، به در مدرسه چشم دوخت و به طرف هدف خود رفت. رد پاي او كاملا صاف بود»

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12