قوانين آسماني موفقيت (پيام‌هاي قرآني) نسخه الكترونيكي

ناشر چاپي: نسل نواندیش
نويسنده : حسين رهياب
سال چاپ :
قیمت:
6,900تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی قوانين آسماني موفقيت (پيام‌هاي قرآني) نسخه الكترونيكي

خداوند نمي‌خواهند با دستورات و تكاليف دشوار، انسان را گرفتار مشكل كند، بلكه مي‌خواهد انسان با اين قوانين به راحتي زندگي كند و با آسايش خيال به فعاليت بپردازد. امروزه كشف شده است كه تكاليف عملي خدا، نقش زيادي در سلامتي روح و روان انسان داشته و موجب تحريك و تحول در زندگي او مي‌شود، و منهيات الهي سبب مي‌شود انسان از آلودگي و پليدي و فساد دور باشد و با درك صحيح و فهم حقايق، به سوي موفقيت گام بردارد.