قدرت تصویرسازی ذهنی (نقشه‌پردازی ذهنی) نسخه الکترونیکی

The Mind mapping
ناشر چاپي: نشر بخشایش
نويسنده : تونی بوزان
مترجم : شکوه آرونی
قیمت:
3,500تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی قدرت تصویرسازی ذهنی (نقشه‌پردازی ذهنی) نسخه الکترونیکی