سوال‌هاي درست (10 پرسش ضروري كه راهگشاي شما به سوي زندگي بي‌نظيرتان خواهد‌شد) نسخه الكترونيكي

ناشر چاپي: نسل نواندیش
نويسنده : دبی فورد
مترجم : الهام شریف
قیمت:
5,900تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی سوال‌هاي درست (10 پرسش ضروري كه راهگشاي شما به سوي زندگي بي‌نظيرتان خواهد‌شد) نسخه الكترونيكي

گاهي فقط به اين خاطر پاسخ درست را نمي‌يابيم كه سوال درست را از خود نپرسيده‌ايم. ديگر تمام شد... دبي فورد در اين كتاب پرده از سوال‌هايي برمي‌دارد كه براي رسيدن به خواسته حقيقي خود بايد از خويش بپرسيم. ماريان ويليامسون؛ نويسنده كتاب بازگشت به عشق.