سفرهای سندباد (داستانی از داستان‌های هزار و یک شب) نسخه الکترونیکی

ناشر چاپي: نشر ارس
نويسنده : عبدالطیف طسوجی
قیمت:
15,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی سفرهای سندباد (داستانی از داستان‌های هزار و یک شب) نسخه الکترونیکی

چنین گویند که در عهد خلافت هارون‌الرشید در شهر بغداد مردی بود بی‌چیز و پریشان حال که سندباد حمالش می‌گفتند. پیوسته بارهای گران می‌برد و از مزد حمالی روزی می‌خورد اتفاقا روزی از روزها که از اثر آفتاب، آهن می‌گداخت و از گرمی هوا، جگر حربا می‌سوخت، سندباد پشته گران برداشته می‌رفت و از شدت گرما و گرانی بازمانده و رنجور گشته، عرق از جبینش می‌ریخت تا این که به در خانه بازرگانی رسید که آب زده و رفته بودند...