زیارت عاشورا به همراه ترجمه فارسی (نسخه الکترونیکی)

ناشر چاپي: انتشارات لک‌لک
قیمت:
1,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی زیارت عاشورا به همراه ترجمه فارسی (نسخه الکترونیکی)

حضرت امام صادق(ع): هرگاه حاجـت و گرفتـاری داشـتی در هر کجـا که هسـتی، این زیـارت و دعای بعد از آن را بخوان و از خداوند حاجت بخواه...