روانشناسي دلتنگي (با دلتنگي عزيزان‌مان چه كنيم) نسخه الكترونيكي

My new Friend Grief
ناشر: پندارتابان
دسترسی
سعي مي‌كنم لبخند بزنم، ولي حتي نگاه كردن در چشم مردم هم دشوار است. صداي پدرم را مي‌شنوم كه در گوشم مي‌گويد: «تماس چشمي، آنا.» ولي برقرار كردن تماس چشمي يعني ديدن و ديده شدن. سعي مي‌كنم از آن اجتناب كنم. در مقابل صحبت‌هاي مردم سرم به نشانه تأييد حركت مي‌كند، ولي قلبم در مخالفت با آن‌ها فرياد مي‌زند: «نه او به جاي بهتري نرفته. جايي كه بايد باشد همين‌جاست. هيچ جايي بهتر از اين‌جا برايش نيست. در كنار ما...»
نويسنده آنا هاجز اوگينسكي
مترجم مريم تقديسي
سال چاپ
شابك2500110140316
, 17/05/1397 11:43 ق.ظ
از:
سعي مي‌كنم لبخند بزنم، ولي حتي نگاه كردن در چشم مردم هم دشوار است. صداي پدرم را مي‌شنوم كه در گوشم مي‌گويد: «تماس چشمي، آنا.» ولي برقرار كردن تماس چشمي يعني ديدن و ديده شدن. سعي مي‌كنم از آن اجتناب كنم. در مقابل صحبت‌هاي مردم سرم به نشانه تأييد حركت مي‌كند، ولي قلبم در مخالفت با آن‌ها فرياد مي‌زند: «نه او به جاي بهتري نرفته. جايي كه بايد باشد همين‌جاست. هيچ جايي بهتر از اين‌جا برايش نيست. در كنار ما...»
اين متني از كتاب بسيار خوب روانشناسي دلتنگي از انتشارات پندار تابان كه خواستم با شما به اشتراك بگذارم.
این بررسی مفید بود؟ 0 0