راه انسان شدن (نسخه الكترونيكي)

On becoming a person
5.0 1 (1)
ناشر چاپي: جیحون
نويسنده : كارل رانسوم راجرز
مترجم : قاسم قاضي
سال چاپ :
قیمت:
16,500تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی راه انسان شدن (نسخه الكترونيكي)

فلسفه هست‌گرايي تكيه‌اش بر بودن و چگونه بودن انسان بود. نهضت روانشناسي انساني كه كارل راجرز يكي از سردمداران آن نهضت بشمار مي‌رود، افزون بر چگونه بودن بر شدن تكيه دارد. اين چگونه بودن و چگونه شدن انسان در روانشناسي امروز جهان، جنبه اخلاقي ندارد يعني با ترازوي بدي و خوبي سنجيده نمي‌شود، بلكه روانشناسان انسان‌گرايي، مانند كارل راجرز كوشش دارند تا راه از قوه به فعل درآوردن استعدادها و قابليت‌هاي انسان را نشان دهند. به همين سبب كارل راجرز نام اين كتاب را (راه انسان شدن) قرار داده است. داشتن صرف ارگانيسم كه حيوانات هم در آن زمينه با ما اشتراك دارند، مهم نيست بلكه تحول و دگرگوني انسان از بودن و شدن مهم است. راجرز تنها به مباحث بسيار تخصصي روانشناسي در اين كتاب نپرداخته است، بلكه سواي روانشناسي، به موضوعاتي در باب خانواده، آموزش و پرورش، برقراري ارتباط‌هاي انساني، فلسفه، علم و سياست نيز مبادرت ورزيده است.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12