رابطه عملکرد و کارايي کارکنان (نسخه الكترونيكي)

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: انتشارات قانون‌یار
نويسنده : مراد خوش کنار
سال چاپ :
قیمت:
8,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی رابطه عملکرد و کارايي کارکنان (نسخه الكترونيكي)

کتاب رابطه عملکرد و کارايي کارکنان، تاليف مراد خوش کنار، به ارزيابي عملکرد منابع انساني در سازمان‌ها مي‌پردازد. امروزه سازمان‌ها با محيط‌هاي متغير و چالش‌هاي گوناگون درون و برون سازماني مواجه هستند. از اين رو، ضرورت تغيير در نظامات و ساختارهاي سنتي احساس مي‌شود که تغيير در نظام ارزيابي عملکرد از جمله آن‌ها است. به همين دليل در سال‌هاي اخير ارزيابي عملکرد به عنوان يکي از راهبردهاي توسعه منابع انساني و در نتيجه بهبود کيفيت ارائه محصول و خدمات اهميت زيادي پيدا کرده است. روشن است که منابع انساني شايسته و خلاق، مؤثرترين سرمايه سازمان‌ها براي ارائه خدمات مطلوب به جامعه به حساب مي‌آيد. از سوي ديگر، معيار سنجش موفقيت هر سازمان، کيفيت عملکرد منابع انساني آن است تنها منابع انساني کيفي، قادرند سازمان را در رسيدن به هدف‌هاي خود ياري کنند. در سازمان‌هاي پيشرو، هدف‌هاي منابع انساني و هدف‌هاي سازمان در يک راستا قرار گرفته و با ايجاد هماهنگي و ارائه راهنمايي‌هاي لازم توسط سرپرستان، افراد هر چه بيشتر به سازمان احساس تعلق خاطر مي‌نمايند. انجام رضايت بخش وظايف، موجب بهبود عملکرد سازمان مي‌شود. ارزيابي عملکرد منابع انساني با توجه به هدف سازمان‌ها، يکي از محورهاي اصلي و زيربنايي براي تشکيل سرمايه انساني و کسب موفقيت در تحقق آرمان‌ها و راهبردهاي سازماني است. دانشگاه‌هاي پيام نور نيز در زمره سازمان‌هاي آموزشي و پرورشي قرار مي‌گيرد. راهبرد اصلي اين سازمان‌ها، تربيت نيروي انساني شايسته، متعالي، متعهد و متخصص براي پاسخگويي به نيازهاي کشور براي ورود به عصر دانايي است. کتاب رابطه عملکرد و کارايي کارکنان مطالعه موردي کارکنان دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب در جهت تشکيل سرمايه انساني شايسته، کاراً و متعهد پيش رفته و اميد مي‌رود نتايج اجراي اين طرح رهنمودهايي ارائه نمايد تا سازمان را قادر نمايد در راهي که مي‌پيمايد بيش از گذشته به موفقيت نائل شود.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12