رابطه بين ساختار سازماني و شيوه تصميم‌گيري در شرکت خدمات بيمه ايران خودرو (نسخه الكترونيكي)

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: انتشارات قانون‌یار
نويسنده : سوده نجفي
سال چاپ :
قیمت:
8,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی رابطه بين ساختار سازماني و شيوه تصميم‌گيري در شرکت خدمات بيمه ايران خودرو (نسخه الكترونيكي)

کتاب رابطه بين ساختار سازماني و شيوه تصميم‌گيري در شرکت خدمات بيمه ايران خودرو نوشته سوده نجفي، به معرفي فرهنگ سازماني، شيوه‌ي تصميم‌گيري و مديريت سازماني و بررسي رابطه‌ي بين آن‌ها مي‌پردازد. آثار به جاي مانده از تمدن‌هاي عظيم باستاني مانند چين، ايران، مصر، روم، يونان و... بيانگر آن است که موضوع سازمان و مديريت آن پديده نويني نيست که انسان در عصر حاضر به آن پرداخته باشد، بلکه از زماني که بشر زندگي اجتماعي و مدني را آغاز نموده از طريق تقسيم کار به امر سازماندهي و تدبير امور پرداخته است. توافق نظر اکثر صاحب‌نظران و انديشمندان علم مديريت بر اين است که سازمان‌ها براي موفقيت و برآورده ساختن اهداف خود، نيازمند ساختار سازماني مناسب هستند و جهت امر تصميم بايد با توجه به ساختار سازماني آن اقدام به شيوه تصميم‌گيري مناسب نمايند. به عبارتي اين ساختارها هستند که به سازمان‌ها معني و مفهوم مي‌بخشند.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12