ديوان پروين اعتصامي (نسخه الكترونيكي)

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: سپاس
نويسنده : پروين اعتصامي
قیمت:
13,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی ديوان پروين اعتصامي (نسخه الكترونيكي)

به ماه دي، گلستان گفت با برف.
كه ما را چند حيران ميگذاري.
بسي باريده‌اي بر گلشن و راغ.
چه خواهد بود گر زين پس نباري.
بسي گلبن،‌ كفن پوشيد از تو.
بسي كردي بخوبان سوگواري.
شكستي هر چه را ديگر نپيوست.
زدي هر زخم‌ گشت آن زخم كاري.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12