استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی دانش كسب عظمت (نسخه الكترونيكي)

آگاهي انسان محدود است، و با جهل به بي‌راهه مي‌رود؛ براي رهايي از اين جهل، بايد روحش با روح كائنات ارتباط برقرار كند. قدرت رشد خودآگاهانه، به حيوانات پست‌تر عطا نشده است؛ اين قدرت تنها در اختيار انسان است و مي‌تواند آن را پرورش و ارتقا دهد. هر انساني مي‌تواند به عظمت برسد. نويسنده كتاب دانش كسب ثروت، اكنون دانش كسب عظمت را برايتان به ارمغان آورده است. نوشته‌هاي والاس واتلز خميرمايه افكار راندابرن خالق اثر ماندگار راز بوده و تاثير عميقي بر افكار مايكل لوسير و جيمز آرتور ري، پيشگامان عرصه تفكر مثبت و مولفان كتب مربوط به قوانين جذب گذاشته است. والاس واتلز قدرت تفكر مثبت را به دنيا معرفي كرد. بدون آثار واتلز، كتاب‌هايي همچون قانون جذب، قدرت تفكر مثبت و راز هرگز نوشته نمي‌شدند. حال مي‌توانيد مستقيم به سراغ مرجع اصلي برويد! اين اثر، راهنماي شما به سوي ارتقا قدرت دروني و كسب عظمت و موفقيت است.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12