استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی خر (نسخه الکترونیکی)

این اولین قانون خریت است. خودخواهی به بهانه‌ای و به بهانه‌هایی، حال هرچه که باشد. خودخواهی خودخواهی است، حتی به بهانه غافل‌گیری. مگر اینکه بخواهی با غافل‌گیری اثری، نشانه‌ای و مهری در ذهن و روحت حک کنی که دیگر خودخواهی نیست. یک نیت خیر است از یک منظر جدید؛ پس اگر می خواهی خریت هم کنی با یک نیت‌، یک هدف و یک مقصد نیکو دست به کار شو.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12