جادوي فكر بي‌انتها 2 (2 جلدي) نسخه الكترونيكي

ناشر: جيحون
دسترسی
موفقيت، پيشرفت و وضعيت آتي افراد بيش از آن كه به ميزان هوش، سرمايه يا حتي تلاش آنها بستگي داشته باشد، به تفكر شخص وابسته است. هرچه بزرگ‌انديش‌تر، آينده‌نگرتر و موفق‌تر. قوانين و اصولي كه كتاب جادوي فكر به شما مي‌آموزد، همگي تفكراتي است كه بزرگان تاريخ بشري رقم زده‌اند، جادوي فكر بي‌انتها قطعا كاميابي و موفقيت را براي شما به همراه خود دارد.
نويسنده خشايار فخريان
سال چاپ
شابك2500110140309