جادوي بيان (تغيير عقايد از طريق گفتگو) نسخه الكترونيكي

Sleight of mouth
ناشر: پندارتابان
دسترسی
كلام و زبان شاهراه ناخودآگاه هستند، لذا جادوي بيان، تفكر را به پرسش مي‌گيرد و ويروس‌هاي ناخودآگاه را شناسايي مي‌كند و كنار مي‌نهد. در اين كتاب، براي استقرار اشتياق به هدف، تجربه‌هاي زندگي به ‌كار گرفته مي‌شوند تا تفكر خلاق جايگزين تفكر محدود كننده شود. اين كتاب چگونگي شكل‌گيري افكار محدود كننده را نشان مي‌دهد و خواننده را با چارچوب‌هاي ناخودآگاه شكست آشنا مي‌كند و پله‌هاي موفقيت را گام به گام مي‌سازد.
كلمات كليدي: خودياري، تحول شخصي، رابرت ديلتز، پويا امامي كردكندي
نويسنده رابرت ديلتز
مترجم پويا امامي كردكندي
سال چاپ 1395
شابك2500110053685
, 21/05/1397 03:07 ب.ظ
از:
کلام و زبان شاهراه ناخودآگاه هستند، لذا جادوی بیان، تفکر را به پرسش می‌گیرد و ویروس‌های ناخودآگاه را شناسایی می کند و‌ کنار می‌نهد.
كتاب جادوي بيان نوشته‌ي رابرت ديلتز
این بررسی مفید بود؟ 0 0