تصويرگر اين كتاب شما هستيد (642 ايده براي طراحي) نسخه الكترونيكي

642 Things to draw
ناشر: كتاب‌سراي نيك
دسترسی
در اين اقيانوس پر از ايده‌هاي عجيب، بديع، هوشمندانه و جذاب طراحي شيرجه بزنيد تا همچنان كه پايين‌تر مي‌رويد از چالش وسوسه‌كننده كشيدن يك دوچرخه، به فكر وهم‌آلود كشيدن يك نجوا برسيد! در اين كتاب ايده‌هاي طراحي مرغ بريان تا شير ريخته روي زمين پيدا مي‌كنيد، اما تصميم اين‌كه چگونه آن‌ها را اجرا كنيد، با خودتان است! ان كتاب يك دفتر طراحي الهام‌بخش است، به شرط اين‌كه حاضر باشيد مدادها را از نيام بركشيد و تخيلتان را به پرواز درآوريد!
نويسنده الوييز لي
مترجم اميرحسين ميرزاييان
سال چاپ
شابك2500110140071